Gia Hòa: Nhân dân đóng góp trên 51% số tiền xây dựng NTM
Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, đến nay, xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn đã hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới; đời sống của người dân đã có sự thay đổi rõ rệt.

Gia Hòa là xã miền núi có địa bàn rộng, toàn  xã có 16 thôn, nhiều thôn cách xa trung tâm xã, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai khiến cho đời sống nhân dân cũng như phát triển kinh tế-xã hội của địa phương có nhiều khó khăn.

Gia Hòa
Gia Hòa xây dựng nâng cấp được 140 tuyến đường giao thông nông thôn

Tuy nhiên, điểm thuận lợi trong quá trình xây dựng NTM ở Gia Hòa là sự đồng thuận, ủng hộ nhiệt tình của người dân.

Ông Đinh Trọng Phú, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn cho biết: “Dân là gốc”, một khi người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng NTM, có sự nhất trí cao, cùng tham gia thì chương trình xây dựng NTM sẽ hoàn thành tốt.

Trên tinh thần đó, mỗi thôn trên địa bàn xã đều có ban vận động, thành viên là những người cao tuổi, người có uy tín ở thôn. Khi có việc cần huy động người dân đóng góp, tham gia, ban vận động tiến hành họp dân bàn bạc, phát huy tốt Quy chế dân chủ, “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Do đó, công tác xã hội hóa nguồn vốn thực hiện các tiêu chí khá tốt, người dân đồng thuận góp sức, góp của cùng chính quyền xây dựng NTM, đặc biệt là xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn. Trên 55 km đường giao thông đã được nhựa hóa, bê tông hóa và cứng hóa;

Đến nay tổng giá trị nguồn lực đã huy động được sau hơn 6 năm triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới ở xã Gia Hòa là trên 359 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 51% với tổng số tiền 184 tỷ đồng. 

Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới xã Gia Hòa đã thực sự có sự thay đổi toàn diện, nhận thức của người dân được nâng lên, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy, bộ mặt nông thôn mới có chuyển biến tích cực. 16/16 thôn đạt tiêu chuẩn được công nhận danh hiệu Làng văn hóa, trên 82% gia đình văn hóa.

Qua lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng Nông thôn mới có trên 96% người dân đồng ý. 

Theo nbtv.vn


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNHĐăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 21
  • Trong tuần: 695
  • Tất cả: 19 469