Đảng bộ Lưu Phương lãnh đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến nay xã Lưu Phương, (huyện Kim Sơn) đã hoàn thiện 20/20 tiêu chí nông thôn mới.

Về Lưu Phương hôm nay, điều dễ nhận thấy là những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, đường giao thông được bê tông, nhà văn hóa được xây dựng khang trang... đã tạo nên điểm nhấn của vùng quê đang ngày càng đổi mới. Hơn ai hết những người dân Lưu Phương cảm nhận rõ nhất về sự thay đổi của quê hương hôm nay.

Ông Trần Kim Đính, xóm 7 phấn khởi cho biết: Quê hương giờ đã thay đổi nhiều nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới. Thông qua chương trình đã huy động công sức, trí tuệ từ mỗi cán bộ đến mỗi người dân. Mặc dù, đời sống nhân dân trong xóm còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, chúng tôi đã tích cực tham gia đóng góp sức người, sức của để góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhà văn hóa xóm cũng đã được xây mới khang trang, từ nay chúng tôi không còn lo lắng về địa điểm tổ chức mỗi khi họp thôn.

Cũng như xóm 7, bằng sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, trong 6 năm qua, Lưu Phương đã tranh thủ sự quan tâm ủng hộ của các cấp, các ngành và sự đóng góp tích cực của nhân dân để đầu tư xây dựng các công trình phục vụ dân sinh như đường giao thông, nhà văn hóa, nâng cấp các công trình thủy lợi, trường học, trạm y tế... Đến nay, 14/14 khu dân cư đều đã có nhà văn hóa với đầy đủ trang thiết bị; 100% đường giao thông nông thôn, đường thủy lợi nội đồng được cứng hóa, bê tông hóa..., tạo điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hữu Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy xã Lưu Phương cho biết: Khi bắt tay vào triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, Lưu Phương gặp nhiều khó khăn (lúc đó mới chỉ đạt 3 tiêu chí). Trong đó, ngoài khó khăn lớn nhất là nguồn lực thì nhận thức của một bộ phận cán bộ và nhân dân về chương trình còn chưa đầy đủ, coi chương trình như là một dự án của Nhà nước nên có biểu hiện thụ động, trông chờ, ỷ lại. Từ thực tế trên, Đảng bộ xã Lưu Phương đã xác định quyết tâm khắc phục khó khăn mà trước tiên là loại bỏ tư tưởng chông chờ, ỷ lại, thụ động. Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới; kiện toàn Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng của người dân, từ đó, có những điều chỉnh phù hợp với thực tế, giải quyết kịp thời những khó khăn trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Quá trình thực hiện, Đảng bộ chỉ đạo các chi bộ tổ chức các hội nghị thông báo, lấy ý kiến của các bộ, đảng viên và nhân dân; công khai, minh bạch việc huy động nguồn lực thực hiện các tiêu chí, qua đó đã tạo sự đồng thuận, thống nhất cao giữa Đảng với nhân dân.

Với phương châm xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống người nông dân, Đảng bộ xã Lưu Phương tập trung lãnh đạo chuyển đổi phương thức sản xuất, khai thác lợi thế từng vùng và phát huy trí tuệ của nông dân trong triển khai thực hiện các mô hình sản xuất. Theo đó, Lưu Phương tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng hàng hóa, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHKT, đưa các loại giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Đồng thời tập trung dồn điền, đổi thửa gắn với chỉnh trang đồng ruộng để thực hiện cơ giới hóa sản xuất từ khâu gieo trồng đến thu hoạch. Hiện nay, bình quân số thửa canh tác ở Lưu Phương là 1,26 thửa/hộ, giảm so với trước đây là 1,1 thửa/hộ. Nhân dân đã hiến 7,8 ha đất sản xuất nông nghiệp để phục vụ cho việc mở rộng bờ vùng, bờ thửa. Toàn xã hiện có 13 máy làm đất, 3 máy gặt đập liên hoàn, đến nay đã chủ động hoàn toàn về khâu làm đất, điều tiết nước và cơ bản gieo cấy, thu hoạch bằng máy móc, góp phần giảm chi phí, sức lao động, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cùng với đẩy mạnh sản xuất, Đảng bộ Lưu Phương tập trung chỉ đạo và khuyến khích nhân dân phát triển sản xuất công nghiệp, TTCN, ngành nghề nông thôn. Các nghề truyền thống như đan bèo bồng, đan cói, dệt chiếu... được khôi phục, thu hút một lượng lao động tham gia làm nghề. Hiện toàn xã có trên 4.100 lao động tham gia lao động tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, 24 người đi xuất khẩu lao động.

Thành công của Đảng bộ Lưu Phương trong hơn 6 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là đã tạo được sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị cho đến mỗi người dân; đã huy động nguồn lực lớn (gần 220 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 15 tỷ đồng) để hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Hữu Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy xã Lưu Phương cho biết thêm: Mặc dù đã đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhưng quan điểm chỉ đạo của Đảng bộ là phải tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Trong đó tiếp tục huy động nguồn lực của cả xã hội để phát huy các tiêu chí nông thôn mới, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng xã Lưu Phương có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ theo hướng hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; xây dựng quê hương phát triển giàu mạnh và văn hóa..., phấn đấu đến năm 2020 đưa Lưu Phương trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo baoninhbinh.org.vn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNHĐăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 131
  • Trong tuần: 1 095
  • Tất cả: 29 007