Tin mới nhất

Ninh Bình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp

Từ một tỉnh thuần nông, ruộng đất phân tán, manh mún; kỹ thuật, công nghệ lạc hậu, hiệu quả sản xuất thấp; nhưng sau 30 năm tái lập, với định hướng đúng đắn, nhất là áp dụng KHKT, công nghệ cao vào sản xuất, nền nông nghiệp của tỉnh đã có những bước phát triển vượt bậc.

Ảnh minh họa

 Ứng dụng khoa học kỹ thuật, đặc biệt công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp được áp dụng trên tất cả các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp. Đây được xem là giải pháp then chốt để tăng năng suất, giá trị, thu nhập. Theo đó, cùng với quy hoạch, phát triển sản xuất các sản phẩm chủ lực theo quy mô hợp lý. Ngành Nông nghiệp đã xây dựng quy trình sản xuất đảm bảo điều kiện an toàn, theo hướng hữu cơ, hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ cao, chú trọng những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, đặc sản, đặc hữu của tỉnh.

Đến nay, diện tích sản xuất nông nghiệp được áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước đạt trên 34%. Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản được sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt (GAP) hoặc tương đương đạt hơn 10%. Đã hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao như: vùng trồng lúa theo hướng hữu cơ ở các huyện: Yên Khánh, Kim Sơn với diện tích trên 500 ha, vùng trồng na trái vụ với diện tích trên 200 ha trên địa bàn huyện Nho Quan… Qua đó đã từng bước hiện đại hoá ngành Nông nghiệp theo chiều sâu, tạo ra bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản.

Ninh Bình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp

Trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp tỉnh tập trung phát triển theo hướng nâng cao chuỗi giá trị, phát triển công nghiệp chế biến quy mô phù hợp, nhất là chế biến sâu, chế biến công nghệ cao, bảo quản gắn với thị trường tiêu thụ, xuất khẩu nông sản. Trên cơ sở tận dụng thành tựu của KHKT để không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất./.

Theo nbtv.vn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 428
  • Trong tuần: 3 535
  • Tất cả: 471 866