Yên Mô: Có 8 xã đạt chuẩn Nông thôn mới
Đến nay, huyện Yên Mô có 8 xã đã đạt xã chuẩn NTM, bao gồm: Yên Thắng, Yên Hòa, Mai Sơn, Yên Từ, Yên Nhân, Yên Thái, Yên Lâm và Khánh Thịnh.

Xã Yên Hòa được huyện Yên Mô chọn xây dựng xã NTM kiểu mẫu

Xã Yên Hòa được huyện Yên Mô chọn xây dựng xã NTM kiểu mẫu

Những năm qua, trong xây dựng NTM, huyện Yên Mô đã tập trung huy động mọi nguồn lực thực hiện đồng bộ các giải pháp một cách vững chắc có hiệu quả, nhờ đó đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, hệ thống cơ sở hạ tầng được nâng cấp, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân.

Tính đến tháng 12/2017, toàn huyện có 08 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 50% tổng số xã trên địa bàn, bình quân các xã đạt 16,6 tiêu chí, tăng 1,4 tiêu chí so với năm 2016. Huyện tiếp tục chỉ đạo 2 xã: Yên Hòa và Yên Từ xây dựng NTM kiểu mẫu. 

Năm 2018, Yên Mô phấn đấu có thêm 02 xã đạt chuẩn NTM là: Yên Mạc và Yên Phong. Hiện nay, bên cạnh huy động nguồn lực trong xây dựng NTM, các địa phương trong huyện chú trọng công tác phát triển sản xuất, tạo việc làm để nâng cao đời sống cho người dân, đảm bảo xây dựng NTM vững bền, phát triển.

Trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06 của BTV Huyện ủy về phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi, tích tụ ruộng đất để thực hiện các mô hình kinh tế theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đẩy mạnh việc chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả kết hợp nuôi thủy sản, ao nổi. Bên cạnh đó, huyện triển khai chính sách hỗ trợ các vùng sản xuất hàng hóa tập trung có hiệu quả kinh tế cao, phát triển chăn nuôi bền vững, đảm bảo vệ sinh môi trường…

Theo nbtv.vn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNHĐăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 136
  • Trong tuần: 1 100
  • Tất cả: 29 012