Tin mới nhất

Ninh Bình phát triển trồng trọt theo hướng hàng hoá, ứng dụng công nghệ cao

Từ sản xuất độc canh cây lúa, sau 30 năm tái lập tỉnh, lĩnh vực trồng trọt của tỉnh đã có bước phát triển mạnh mẽ theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững.

Ảnh minh họa

Năm 1992, khi mới tái lập, Ninh Bình là một tỉnh nghèo, sản xuất nông nghiệp chiếm trên 60% GDP của tỉnh; sản lượng lương thực bình quân đầu người mới đạt trên 330 kg, ruộng đất phân tán, manh mún; kỹ thuật, công nghệ lạc hậu, hiệu quả sản xuất thấp.

Qua các kỳ Đại hội, Ninh Bình đã ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết xác định nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp. Tỉnh đã từng bước quy hoạch gọn vùng, gọn thửa, tập trung phát triển nông nghiệp với các sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường, nông nghiệp hữu cơ giá trị cao, có lợi thế xuất khẩu phù hợp với điều kiện tự nhiên và nhu cầu thị trường.

Đặc biệt, ngày 24/10/2016 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 05 về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết trở thành động lực, đòn bẩy để bắt đầu chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp. Cùng với những chính sách hỗ trợ, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả ra đời và được nhân rộng.

Sau 30 năm tái lập tỉnh, đến năm 2022, trong lĩnh vực trồng trọt, tỷ lệ lúa chất lượng cao, đặc sản chiếm tới 72,5% tổng diện tích gieo cấy lúa. Áp dụng thành công quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ từ 10 ha năm 2018 lên trên 1.000 ha năm 2022 và đang tiếp tục được mở rộng ở các địa phương. Sản xuất vụ Đông đi vào thực chất với quy mô hợp lý, sản xuất gắn liền với tiêu thụ. Đã hình thành nhiều vùng sản xuất rau quả tập trung, ứng dụng công nghệ cao, gắn với tem truy xuất nguồn gốc; ý thức người sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm đã được nâng cao. Qua đó đã tạo thế và lực mới để ngành nông nghiệp tiếp tục có bước chuyển biến mạnh mẽ cả về lượng và chất, đạt được nhiều thành tựu to lớn đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh./.

Theo nbtv.vn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 355
  • Trong tuần: 3 462
  • Tất cả: 471 793