Tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Ninh Bình năm 2022 và giai đoạn 2022-2025

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa ban hành  Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Ninh Bình năm 2022 và giai đoạn 2022-2025

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Qua hơn 04 năm triển khai, Chương trình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới. Hiện đã có 54 sản phẩm của 40 chủ thể sản xuất được đánh giá, phân hạng và đạt chuẩn sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó 15 sản phẩm đạt hạng 3 sao, 39 sản phẩm đạt hạng 4 sao (06 sản phẩm tiềm năng 5 sao). Chương trình OCOP góp phần tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, mang tính đặc trưng, lợi thế của mỗi vùng, miền, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh theo hướng phát triển nội sinh, gia tăng giá trị và lợi ích cộng đồng.

Mục tiêu cụ thể của tỉnh, đến năm 2025, phấn đấu có 150 sản phẩm OCOP được công nhận đạt chuẩn từ 3 sao trở lên, trong đó ít nhất 3% đạt sản phẩm OCOP 5 sao. Riêng trong năm 2022, hỗ trợ chuẩn hóa 34 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP theo quy định; 100% cán bộ quản lý các cấp, chủ thể sản xuất có sản phẩm OCOP được tham gia tập huấn, nâng cao năng lực về tổ chức hoạt động; xây dựng hệ thống quản lý, giám sát sản phẩm OCOP đồng bộ, hiệu quả, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giám sát sản phẩm OCOP; Tăng cường đổi mới sáng tạo, thiết kế sản phẩm OCOP gắn với bảo tồn và phát huy giá trị nghề, làng nghề truyền thống; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP. Xây dựng, nhân rộng các điểm/trung tâm giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP trên địa bàn các huyện, thành phố (Mỗi huyện, thành phố có ít nhất 01 điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm)Trong năm 2022, hỗ trợ xây dựng 02 điểm trưng bày và giới thiệu các sản phẩm OCOP tỉnh Ninh BìnhMức tăng trưởng doanh thu của sản phẩm OCOP theo các chuỗi phân phối đạt từ 5-10%/năm.

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2022-2025: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về sản phẩm OCOP, Chương trình OCOP; đào tạo tập huấn kiến thức về Chương trình OCOP; Quy hoạch và phát triển các vùng nguyên liệu nông sản đặc trưng gắn với sản phẩm OCOP. Phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị, phù hợp với lợi thế và điều kiện của địa phương; hỗ trợ ứng dụng khoa học và công nghệ, nâng cao quy trình công nghệ sơ chế, chế biến sản phẩm OCOP; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu cho sản phẩm OCOP; Xây dựng hệ thống quản lý, giám sát sản phẩm OCOP

Nội dung, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 bao gồm: Tăng cường công tác thông tin truyền thông về Chương trình OCOP; tham dự các Hội chợ, triển lãm xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP; Hỗ trợ xây dựng Điểm trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Bình; Khảo sát sản phẩm đặc trưng, thế mạnh trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ chuẩn hóa các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP; Rà soát, đánh giá lại các sản phẩm OCOP đã đạt hạng sao; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về Chương trình OCOP; tổ chức các Hội nghị của Chương trình OCOP.

Chi tiết xem tại kế hoạch 85/KH-UBND

Kim Duyên

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 451
  • Trong tuần: 3 558
  • Tất cả: 471 889