Tin mới nhất

Lễ công bố Quyết định công nhận thành phố Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM

Ngày 21/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ninh Bình tổ chức trọng thể Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM).
Lễ công bố Quyết định công nhận thành phố Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa chúc mừng thành phố Ninh Bình.

Dự buổi lễ, đại biểu Trung ương có đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện Văn phòng Điều phối xây dựng NTM Trung ương.

Đại biểu tỉnh Ninh Bình dự lễ công bố có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh. 

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các sở ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; đại biểu nguyên là lãnh đạo tỉnh và thành phố qua các thời kỳ; đại biểu các xã, phường, các doanh nghiệp và con em quê hương.

Lễ công bố Quyết định công nhận thành phố Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM
Các đại biểu dự lễ công bố.

Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, gần 5 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Tỉnh ủy về phát triển thành phố Ninh Bình và 5 năm thực hiện Đề án của thành phố về đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng 3 xã Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, đến nay,  thành phố Ninh Bình có 3 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó 01 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. 

Trong quá trình xây dựng NTM, thành phố nhận được tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt trên 1.227 tỷ đồng, trong đó, nhân dân tham gia đóng góp và đầu tư xây dựng gần 314 tỷ đồng (hiến gần 6.000 m2 đất, đóng góp 5.500 ngày công…), chiếm khoảng 26% nguồn lực.

Khẳng định vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, luôn lấy mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống nhân dân lên hàng đầu. Nhiều HTX đã tổ chức liên kết và cung ứng vật tư, có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, doanh thu bình quân của các HTX nông nghiệp năm 2020 đạt gần 220 triệu đồng. Thành phố Ninh Bình có 5 sản phẩm OCOP đã được xếp hạng (từ 3 đến 4 sao) ...

Nhờ xây dựng NTM, hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố phát triển nhanh về số lượng, đa dạng về loại hình kinh doanh, chất lượng hàng hóa dịch vụ được nâng cao. Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển mạnh, đúng định hướng đã đáp ứng được nhu cầu phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. 

Xã Ninh Nhất đã xây dựng mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn xã; tổ chức khảo sát, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tham gia xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch cộng đồng trên địa bàn.

Xã Ninh Tiến tập trung vào các lĩnh vực như: cơ khí, dịch vụ thương mại, máy gia công…, đã tạo nhiều việc làm cho người lao động. Hiện nay trên địa bàn xã có 40 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, thu hút 700 lao động, mang lại mức thu nhập bình quân từ 5-7 triệu đồng/người/tháng. 

Xã Ninh Phúc có 618 hộ kinh doanh dịch vụ, với gần 1.000 lao động. Thu nhập trung bình thường xuyên từ 5,5 triệu đồng đến 7,5 triệu đồng/người/tháng. Khuyến khích phát triển các ngành nghề, mở rộng các loại hình dịch vụ, kinh doanh, thương mại, nhằm tận dụng tối đa lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế góp phần tăng nguồn thu nhập và giải quyết công ăn việc làm cho người lao động.

Đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn thành phố đạt 65 triệu đồng/người/năm, tăng 27 triệu đồng/người/năm so với năm 2015. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt bình quân 56 triệu đồng/năm. Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm ở 3 xã đạt 90,3%. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên địa bàn 3 xã chỉ còn chiếm 1,77%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo không thuộc diện đang hưởng bảo trợ xã hội của các xã còn chiếm 0,46%. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh ghi nhận kết quả của quá trình quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố.

Lễ công bố Quyết định công nhận thành phố Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM
Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ công bố.

Đồng chí nhấn mạnh: Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cùng với kết quả của thành phố đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 119/119 xã đạt chuẩn các tiêu chí NTM, trong đó 117 xã đã có Quyết định công nhận, chiếm 98,3% số xã và 7/8 huyện, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID - 19 bùng phát, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã nỗ lực, chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ gắn với việc đẩy mạnh, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. 

Thành phố đã huy động, nhận được sự vào cuộc, đồng lòng, quyết tâm của các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" - kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, đồng thời phát động thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua với các tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực gắn với nhiệm vụ trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM là dấu mốc quan trọng của thành phố Ninh Bình, là nền tảng quan trọng để phát triển các xã trở thành phường. Thành phố cần phát huy vai trò, vị trí, lợi thế của trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của tỉnh.

Để giữ vững tiêu chí đã đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế, phấn đấu đạt những thành quả cao hơn, đồng chí Phạm Quang Ngọc  đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Ninh Bình trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tiếp tục tập trung thực hiện quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết số 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII về phát triển thành phố Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Thành phố phải xây dựng định hướng, kế hoạch phát triển trong cả ngắn hạn và có tầm chiến lược dài hạn; phát triển Thành phố trở thành đô thị "văn hóa, sinh thái, thân thiện với môi trường" theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, thực sự là động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hiện nay tỉnh đang triển khai lập Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời đang tổ chức lập điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 28/7/2014. 

Thành phố Ninh Bình cần chủ động rà soát, làm rõ được thực trạng, tổ chức nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, làm cơ sở quan trọng để thu hút đầu tư, triển khai thực hiện xây dựng hạ tầng, cải tạo cảnh quan, chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế - xã hội lâu dài của thành phố. 

Phát huy mạnh mẽ giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa và con người thành phố Ninh Bình; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh"; hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, 3 xã của thành phố phát triển thành phường, phát triển nông thôn bền vững với quá trình đô thị hóa.

Tập trung xây dựng hạ tầng kết nối, chỉnh trang các đô thị hiện hữu, các công trình có tính chất lan tỏa, tạo động lực phát triển mạnh mẽ các ngành nghề, dịch vụ; tăng cường thu hút các dự án xây dựng khu đô thị đồng bộ, hiện đại; các khu thương mại, dịch vụ tổng hợp cao cấp, tạo điểm nhấn và góp phần tăng nguồn thu ngân sách để cân đối, tái đầu tư phát triển thành phố. Tăng cường quản lý đô thị và xây dựng; quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài nguyên đất đai, nhân lực và các nguồn lực khác; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Cần đi đầu và tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng đô thị thông minh. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Xây dựng thành phố Ninh Bình đạt được nhiều kết quả to lớn hơn nữa, xứng đáng là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của tỉnh.

Lễ công bố Quyết định công nhận thành phố Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao Bằng công nhận thành phố Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã tặng hoa chúc mừng thành phố Ninh Bình.

Lễ công bố Quyết định công nhận thành phố Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM
Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh trao Cờ thi đua Xuất sắc của UBND tỉnh cho cán bộ và nhân dân thành phố.

Đồng chí Bùi Hoàng Hà, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 5 tập thể và 7 cá nhân vì có những thành tích đóng góp trong phong trào xây dựng NTM  ở địa phương.

Theo Baoninhbinh.org.vn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 364
  • Trong tuần: 3 471
  • Tất cả: 471 802