Tin mới nhất

Nho Quan “Dân vận khéo” để xây dựng nông thôn mới thành công

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, công tác “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới (NTM) tại huyện Nho Quan đã tạo sức lan toả sâu rộng và mang lại hiệu quả rõ nét; góp phần để huyện đạt chuẩn NTM sớm trước 2 năm so với kế hoạch đề ra. 

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực trong suốt quá trình xây dựng NTM được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng trên địa bàn huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, sâu rộng và đi vào đời sống xã hội. Trong đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên là lực lượng nòng cốt để tuyên truyền, vận động nhân dân; đồng thời tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể khi được tổ chức phân công và ngay tại gia đình mình. Trách nhiệm, phong cách gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ được coi trọng để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình thực hiện.

Ban Dân vận Huyện ủy đã chủ động hướng dẫn xây dựng và công nhận mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Đồng thời, chỉ đạo Khối dân vận cơ sở triển khai đảm bảo phù hợp với thực tế, kết hợp cùng với các phong trào thi đua khác tại địa phương để tạo thành sức mạnh tổng hợp, đảm bảo hiệu quả. Trong giai đoạn 2019-2022, toàn huyện đã xây dựng được trên 100 mô hình điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị.

Đáng chú ý, nhiều mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội tạo sức lan tỏa như: Vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia thành lập Tổ hợp tác trồng cây ăn quả, nuôi thủy sản, nuôi hươu sao... để tăng thu nhập, giảm nghèo. Chú trọng xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng khu dân cư văn hóa; chủ động phòng chống tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức tự quản, tự phòng, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở; hay xây dựng tuyến đường văn minh, tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Các mô hình “Dân vận khéo” ở Nho Quan đã khơi dậy tinh thần tự lực, sáng tạo, tình yêu quê hương của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, phát huy được tiềm năng, lợi thế của địa phương để xây dựng huyện NTM ngày càng phát triển./.

Theo nbtv.vn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 41
  • Trong tuần: 1,178
  • Tất cả: 517,131