Tin mới nhất

Năm 2022 toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 20,5 nghìn lao động

Dân số trung bình năm 2022 tỉnh Ninh Bình sơ bộ đạt 1.010,8 nghìn người, tăng 0,3% (+ 3,2 nghìn người) so với năm 2021. Dân số thành thị 218,4 nghìn người, chiếm 21,61%; dân số nông thôn 792,4 nghìn người, chiếm 78,39%.

 Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh năm 2022 ước tính 489,5 nghìn người, tăng 0,5% so với năm trước. Chia ra, khu vực thành thị 101,6 nghìn người, chiếm 20,8%; khu vực nông thôn 387,9 nghìn người, chiếm 79,2%.

Tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế năm 2022 ước tính 484,0 nghìn người, tăng 0,5% so với năm 2021. Chia ra: lao động ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản 78,5 nghìn người, tăng 0,3%; lao động ngành công nghiệp, xây dựng 225,1 nghìn người, tăng 0,5%; lao động ngành dịch vụ 180,4 nghìn người, tăng 0,5%.

Trong năm, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 20,5 nghìn lao động, trong đó xuất khẩu lao động gần 1,6 nghìn trường hợp; tổ chức đào tạo nghề cho 17,5 nghìn lao động; tư vấn, tư vấn giới thiệu việc làm cho 30,0 nghìn lao động. Thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 07/7/2021; Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách hỗ trợ người lao động và hộ kinh doanh cá thể đang gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tính đến ngày 12/12/2022 toàn tỉnh đã hỗ trợ cho 30.151 đối tượng, với số tiền là 43.656,3 triệu đồng, trong đó: hộ kinh doanh cá thể 224 đối tượng với số tiền là 672 triệu đồng; lao động tự do 8.434 đối tượng với số tiền là 12.651 triệu đồng; người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương là 887 đối tượng, với số tiền là 3.911,5 triệu đồng; lao động ngừng việc là 4.863 đối tượng với số tiền là 7.325 triệu đồng; hướng dẫn viên du lịch là 106 đối tượng với số tiền là 393,3 triệu đồng; người điều trị Covid-19 và người cách ly y tế 15.637 đối tượng, với số tiền 18.703,6 triệu đồng. Hỗ trợ 05 đơn vị sử dụng lao động được vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất với số tiền gần 1.925 triệu đồng. Giảm mức đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 107,5 nghìn lao động thuộc 2.747 đơn vị với tổng số tiền 29.560 triệu đồng. Giải quyết cho 01 đơn vị được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất với 67 lao động được miễn giảm và số tiền được miễn giảm là 362 triệu đồng.

Kim Duyên

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 181
  • Trong tuần: 1,388
  • Tất cả: 525,762