Tin mới nhất

Kết quả nổi bật trong phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh và bảo vệ môi trường

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, xây dựng đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, thời gian qua các cấp Hội nông dân của tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Hội nông dân các cấp đã tích cực triển khai tuyên truyền, vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực như: tổ chức tuyên truyền, tập huấn về mục đích, ý nghĩa, nội dung xây dựng nông thôn mới, trách nhiệm của hội viên, nông dân trong xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng và tổ chức giám sát việc thực hiện quy hoạch, vận động nông dân hiến đất, đóng góp công sức, tiền, thực hiện dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, tích cực tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng con nuôi, từ đó nâng cao thu nhập; làm tốt nhiệm vụ theo dõi, giúp đỡ 02 xã về đích nông thôn mới, 01 xã về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Các hoạt động của Hội góp phần đưa 106 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 01 thành phố, 04 huyện được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo” các cấp Hội đã có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả trong vận động hội viên nông dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương. Toàn tỉnh đã xây dựng được 465 mô hình, trong đó nhiều mô hình đã có sức lan tỏa rộng khắp. Công tác bảo vệ môi trường được các cấp Hội chú trọng bằng những việc làm cụ thể như: đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, vận động nông dân xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường hướng dẫn nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng Đề án "Tuyên truyền, vận động nông dân hạn chế sử dụng túi ni lông và đồ nhựa dùng môṭ lần giai đoaṇ 2020 - 2024". Hội Nông dân tỉnh gắn biển “Điểm dịch vụ du lịch thân thiện môi trường” tại xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, các mô hình đã cam kết thực hiện nghiêm quy định về bảo vệ môi trường, tạo sự thân thiện, gần gũi với du khách, góp phần phát triển dịch vụ du lịch ở địa phương.

Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam; vận động hội viên nông dân sử dụng hàng Việt Nam, coi đó là thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng, góp phần ổn định và phát triển KT - XH của đất nước; tổ chức tư vấn hướng dẫn nông dân cách nhận biết hàng giả, hàng kém chất lượng.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động nông dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng 143 mô hình an toàn giao thông; phối hợp với các ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”.

Đồng thời, các cấp hội còn tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng chống HIV/AIDS, về giới, phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho nông dân nghèo; công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản thu hút hàng nghìn lượt hội viên, nông dân tham gia; vận động các hộ nông dân đăng ký và phấn đấu đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; duy trì hoạt động của 85 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”.

CTV Trần Huyền

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 41
  • Trong tuần: 2 788
  • Tất cả: 350 716