Tin mới nhất

Nho Quan ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021

Vừa qua, UBND huyện Nho Quan ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại giới thiệu quảng bá các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của huyện dưới nhiều hình thức (xây dựng các bản tin chuyên mục về sản phẩm OCOP trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, thông qua các lễ hội văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện, năm du lịch Quốc gia, tham gia các hội trợ xúc tiến thương mại, thiết lập các cửa hàng quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP ở các địa phương có điều kiện tốt về giao thương và du lịch,...); nâng cao năng lực cho cán bộ tổ chức thực hiện chương trình OCOP cấp huyện, cấp xã và các chủ thể sản xuất tiêu biểu trên địa bàn trực tiếp sản xuất sản phẩm có tiềm năng phát triển sản phẩm OCOP (tổ chức tập huấn, tham quan học tập cho cán bộ huyện, xã và các chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP).

Huyện phấn đấu duy trì và phát triển đối với 04 sản phẩm OCOP đã được xếp hạng năm 2020; hỗ trợ phát triển hoàn thiện chuẩn hóa đối với 03 sản phẩm đạt hạng từ 3 sao trở lên (Na Phú Long, Trà hoa thảo mộc Cita herb Cúc Phương; Bình gốm cắm hoa Gia Thủy); nội dung thực hiện xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP: Rà soát hiện trạng và quy hoạch sản phẩm có tiềm năng phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2021-2025; Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chương trình OCOP cho cán bộ huyện, xã và các chủ thể tiêu biểu sản xuất sản phẩm OCOP; duy trì sản phẩm đã được xếp hạng và hỗ trợ phát triển chuẩn hóa sản phẩm OCOP; phát triển sản phẩm; tiến độ thực hiện.

Các phòng, ban, cơ quan là thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, căn cứ các nội dung của Kế hoạch này, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn.

Thông tin chi tiết xem tại Kế hoạch số 110/KH-UBND của UBND huyện Nho Quan.

CTV Nguyễn Mừng

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 33
  • Trong tuần: 2 780
  • Tất cả: 350 708