• Triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới những tháng cuối năm
  • Thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2023
1 
image

  • Hôm nay: 11
  • Trong tuần: 1 556
  • Trong tháng: 6 329
  • Tất cả: 576244
image
image

Hiện nay, các trà lúa Mùa đang ở giai đoạn phân hóa đòng đến trỗ bông, phơi mầu. Đây là giai đoạn rất quan trọng, quyết định đến năng suất lúa cuối vụ, tuy nhiên, sâu bệnh lại đang phát sinh và gây hại rộng trên cả trà lúa.

THƯ VIỆN ẢNH
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH


image
Đăng nhập