Tin mới nhất

Hành trình hiện thực hóa mục tiêu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu ở Khánh Cường
Bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, kiểu mẫu của xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2014, xã đã đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2021 và đang phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM kiểu mẫu trong năm 2024.
Hành trình hiện thực hóa mục tiêu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu ở Khánh Cường

Nhiều tuyến đường bích họa được hình thành trong quá trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu ở xã Khánh Cường (Yên Khánh).

Tới thăm xóm 2 Đông Cường một trong những đơn vị tiên phong trong xây dựng NTM kiểu mẫu của xã Khánh Cường, ông Phạm Minh Tiếu, Bí thư Chi bộ xóm 2 Đông Cường cho biết: Ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu, chi bộ xóm đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng xóm NTM kiểu mẫu, thành lập Ban phát triển xóm và ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức đoàn thể để tổ chức thực hiện. 

Xóm đã xác định các tiêu chí, lộ trình thực hiện cụ thể; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú để Nhân dân hiểu rõ mục đích, nội dung, tinh thần chỉ đạo, cơ chế, chính sách về xây dựng NTM kiểu mẫu. Đồng thời, tích cực vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu. 

Phát huy vai trò đi trước của đảng viên trong việc tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; qua đó đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân, con em quê hương góp công, góp của chung sức xây dựng NTM. Bản thân gia đình ông cũng đã tiên phong đóng góp 5 triệu đồng để xây dựng NTM kiểu mẫu. Tính đến hết năm 2023, xóm đã huy động được gần 400 triệu đồng để xây dựng NTM kiểu mẫu; ngoài ra còn vận động nhân dân tháo dỡ một số công trình phụ, tường rào, cổng; đóng góp ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông… Đến nay, 100% các tuyến đường giao thông trên địa bàn xóm đã được bê tông hóa; nhiều tuyến đường cây, đường hoa, hệ thống điện chiếu sáng được thực hiện; đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên... Xóm đã được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu cuối năm 2023. 

Đồng chí Phạm Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Cường cho biết: Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã Khánh Cường đã chủ động ban hành Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, kiên trì, quyết liệt với phương châm "làm đến đâu chắc đến đó". Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng xã NTM kiểu mẫu; tổ chức các buổi tham quan thực tế các mô hình, điển hình tiên tiến về xây dựng NTM kiểu mẫu trong và ngoài tỉnh; lồng ghép chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh", tạo sức lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. 

Đặc biệt, xã tích cực vận động nhân dân đầu tư phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp theo hướng sản xuất hàng hóa và đặc điểm của địa phương; khuyến khích tạo điều kiện cho người dân xây dựng các mô hình kinh tế mới; đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp. Nhờ đó, giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã được nâng cao, thể hiện rõ qua: năng suất lúa hàng năm trên địa bàn xã luôn đạt trên 65 tạ/ha, năm 2023 giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác đạt trên 150 triệu đồng; đến nay, trên địa bàn xã có 2 gia trại có thu nhập bình quân hàng năm từ 200 triệu đồng/ hộ/năm trở lên; thu nhập từ chăn nuôi đạt khoảng 25 tỷ đồng/năm; thu nhập từ nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 3,1 tỷ đồng/năm. 

Cùng với đó, xã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển các ngành nghề sản xuất, kinh doanh trên địa bàn… Đến nay, trên địa bàn xã có 3 doanh nghiệp may mặc, 1 cơ sở nuôi ngọc trai, tạo việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương với mức thu nhập ổn định. 

Trong những năm qua, xã Khánh Cường còn luôn quan tâm, phối hợp tạo điều kiện cho các hộ nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, tham gia các chương trình dự án đầu tư hỗ trợ của nhà nước, thực hiện tốt công tác dạy và truyền nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm sau đào tạo; đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. 

Nhờ vậy, góp phần giúp tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm dần qua từng năm, năm 2011 tỷ lệ hộ nghèo là 10,5%, đến năm 2015 giảm xuống còn 2,88% và đến năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chiếm tỷ lệ 0,89%. Đồng thời, thu nhập người dân được tăng lên rõ rệt: Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người là 27,4 triệu đồng/người/năm; năm 2023 đạt 71 triệu đồng/người/năm (cao hơn 11% so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã NTM nâng cao năm 2022). 

Cùng với đó, xã tiếp tục phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức đoàn thể và đặc biệt là nhân dân theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", đảm bảo công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Vì vậy đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân, từ đó người dân tự nguyện tham gia đóng góp kinh phí. 

Từ năm 2015 đến 2023, xã đã huy động được trên 310 tỷ đồng xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu (trong đó vốn huy động trong nhân dân chiếm gần 70%); các công trình xây dựng cơ bản tiếp tục được quan tâm, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Đến nay, xã có 20/21 thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. 

Về Khánh Cường hôm nay, diện mạo nông thôn đã thay đổi rõ rệt. Đường giao thông được mở rộng, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; những ngôi nhà được quy hoạch sân vườn gọn gàng, sạch đẹp; những tuyến đường cây, đường hoa được hình thành... Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, 100% hộ dân trong xã được sử dụng điện an toàn; trường học, công sở, sân vận động xã, nhà văn hóa xã, nhà văn hóa các thôn được đầu tư xây dựng, chỉnh trang sạch đẹp. Xã có điểm vui chơi, giải trí, thể thao cho người dân. Đó chính là kết quả từ việc chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Khánh Cường trong thực hiện chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao, kiểu mẫu. Cũng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo đó, nhiều năm qua, Khánh Cường luôn được UBND tỉnh, huyện khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ và các phong trào thi đua. 

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM kiểu mẫu trong năm 2024, hiện nay, Khánh Cường đang nỗ lực duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí xã NTM nâng cao. Đồng thời tập trung hoàn thành các tiêu chí chưa đạt trong xây dựng NTM kiểu mẫu, gồm: Xây dựng tiêu chí lĩnh vực nổi trội đã lựa chọn (tiêu chí văn hóa); xây dựng 1 thôn thông minh; đồng thời tiếp tục tăng cường các giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân… Trên cơ sở những kết quả đạt được và quyết tâm chính trị cao của Đảng ủy, chính quyền xã, tin tưởng Khánh Cường sẽ hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu, về đích đúng thời gian, kế hoạch đề ra. 

Theo Baoninhbinh.org.vn
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1