Tin mới nhất

Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
Chiều 29/01/2024, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;  Sơ kết Phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025.
Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: đồng chí Bùi Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Mai Hoa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Đỗ Việt Anh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; đồng chí Đinh Công Thanh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành; Văn phòng điều phối  nông thôn mới (NTM) các huyện, thành phố. 

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo của văn phòng Điều phối NTM tỉnh, trong giai đoạn 2021 – 2023, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành đồng bộ hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM một cách linh hoạt, toàn diện, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Các sở, ngành, tổ chức đoàn thể và chính quyền các cấp cũng tích cực triển khai thực hiện Chương trình đồng bộ với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành, lĩnh vực, thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng NTM, qua đó đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp tích cực tham gia, đóng góp nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Trong 3 năm 2021-2023, vốn huy động cho chương trình NTM đạt 37.380 tỷ đồng, trong đó vốn tín dụng chiếm 83,1% còn lại là vốn lồng ghép, doanh nghiệp và cộng đồng, nhân dân đóng góp. Lũy kế đến hết năm 2023,  toàn tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn NTM; 8/8 huyện, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; huyện Yên Khánh đang hoàn thiện hồ sơ thẩm định xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023; 42% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 15% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 40% số thôn, xóm, bản được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. 

Giai đoạn 2021-2023, toàn tỉnh có thêm 3 huyện (Yên Mô, Nho Quan, Kim Sơn) và thành phố Ninh Bình được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 2 huyện (Yên Khánh, Hoa Lư) hoàn thành các tiêu chí huyện NTM nâng cao, trong đó huyện Yên Khánh đã hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định Trung ương xem xét thẩm định đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; công nhận thêm 13 xã đạt chuẩn NTM (hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn NTM); công nhận 50 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (chiếm 42%) số xã; công nhận thêm 9 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đến hết năm 2023, 100% kế hoạch, mục tiêu đề ra đã được hoàn thành, một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức.

Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn. Hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư cải tạo, nâng cấp và làm mới tương đối đồng bộ; tỷ lệ hài lòng của người dân đạt từ 94-100%. Khu vực kinh tế nông thôn tăng trưởng khá, năng lực, trình độ sản xuất được nâng lên, chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa.

Để triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đã tập trung chỉ đạo  thực hiện đến nay đã có những thành công bước đầu đã công nhận 181 sản phẩm của 109 chủ thể, gồm 70 sản phẩm 4 sao và 111 sản phẩm 3 sao, tạo sức lan tỏa rộng rãi, góp phần nâng cao thu thập, cải thiện đời sống người dân; nhiều mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả được nhân rộng. Giáo dục và đào tạo phát triển ổn định vững chắc; hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao ngày càng phát triển cả về số lượng cũng như chất lượng. Công tác bảo vệ môi trường ở nông thôn ngày càng được thực hiện tốt hơn.

Trong 3 năm (2021-2023) ghi nhận những kết quả đã đạt được, có 3 đơn vị cấp huyện được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 4 đơn vị cấp huyện được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; 1 tập thể (xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh) được nêu gương điển hình tiên tiến trong hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 cụm thi đua Đồng bằng sông Hồng và 1 cá nhân điển hình tiên tiến tham dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc; có 547 tập thể, 36 hộ gia đình và 542 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM"

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay của mỗi địa phương, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, việc huy động nguồn lực, hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu trong xây dựng NTM; đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ tiếp tục duy trì và nâng cao tiêu chí giáo dục, môi trường, việc thực hiện chuyển đổi số; vai trò công tác dân vận trong xây dựng NTM...

anh tin bai

Đồng chí Phạm Quang Ngọc Chủ tịch UBND tỉnh kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh  ghi nhận, đánh giá cao những kết quả toàn diện đạt được trong xây dựng NTM tỉnh giai đoạn 2021 – 2023. Có được kết quả này là  có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, đồng bộ của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc ban hành các chính sách của HĐND tỉnh, sự chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của HĐND tỉnh, UBND tỉnh từ việc ban hành chủ trương, đến các chính sách và sự chỉ đạo điều hành chủ động, quyết liệt, hiệu quả; cùng với vai trò tham mưu trong công tác xây dựng NTM của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh;sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, sự chủ động của cấp ủy, chính quyền, các xã, các huyện, thành phố. Đồng thời, đồng chí khẳng định Chương trình mục tiêu quốc xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2023 đã góp phần quan trọng cùng tỉnh xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, qua đó hoàn thiện, thúc đẩy xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đây cũng là tiền đề quan trọng để tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.  

Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, tỉnh phấn đấu đạt chỉ tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có 25% số huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; 50% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 20% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; mỗi huyện, thành phố có ít nhất 40% số thôn (xóm, bản) được công nhận đạt chuẩn thôn (khu dân cư) NTM kiểu mẫu; có ít nhất 150 sản phẩm được xếp hạng OCOP từ 3 sao trở lên. Bên cạnh đó, đồng chí  yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, hoàn thiện đồng bộ hồ sơ quản lý thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong xây dựng NTM; tập trung thực hiện hiệu quả đề án của UBND tỉnh; hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai..., góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn bền vững. 

anh tin bai

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM"..

anh tin bai

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Song Tùng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM".

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM" trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2023.

An Na
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1