Tin mới nhất

Thẩm định xét công nhận các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu (đợt 2) năm 2023
Ngày 27/12/2023, Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022 - 2025 tổ chức hội nghị thẩm định xét công nhận các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu (đợt 2) năm 2023. Đồng chí Trần Song Tùng, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Hội đồng thẩm định; lãnh đạo đại diện một số ngành, đơn vị, địa phương có liên quan.  

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Báo cáo tóm tắt kết quả thẩm định các xã đạt chuấn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu (đợt 2) năm 2023Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố Báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra của UBND huyện, thành phố và kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn các xã.

Căn cứ Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023, các huyện, các xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, lộ trình, tổ chức triển khai một cách bài bản, phân công rõ người, rõ việc, bố trí nguồn lực ngân sách để thực hiện, đến nay cơ bản các xã đã hoàn thành kế hoạch.

Trong đợt 1 (tháng 8/2023) đã có 03 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, 01 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; đợt 2 này tiếp tục xét công nhận 20 xã còn lại trong kế hoạch năm 2023 (gồm 17 xã đạt chun NTM nâng cao, 03 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu), căn cứ kết quả tự đánh giá, kết quả thẩm tra, thẩm định của các cấp, các ngành, đến nay cả 20 xã đã hoàn thành thủ tục, hồ sơ đề nghị Hội đồng Thẩm định của tỉnh xem xét bỏ phiếu xét công nhận đạt chuẩn đợt này, cụ th:

17 xã xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, gồm: huyện Kim Sơn 04 xã (Hồi Ninh, Kim Chính, Tân Thành, Kim Đông), huyện Gia Viễn 05 xã (Gia Phú, Gia Vượng, Gia Minh, Gia Trn, Gia Hoà); huyện Hoa Lư 01 xã (Ninh Hoà); huyện Nho Quan 03 xã (Lạc Vân, Gia Tường, Văn Phương), huyện Yên Mô 02 xã (Yên Thái, Yên Nhân), thành phố Ninh Bình 01 xã (Ninh Tiến), thành phố Tam Điệp 01 xã (Yên Sơn).

Trong số 17 đăng ký xét công nhận xã NTM nâng cao có 06 xã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2011-2015 (Gia Phú, Gia Trấn; Yên Thải; Kim Đông, Tân Thành; Ninh Hòa), 11 xã còn lại đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2017-2020; có 01 xã (Văn Phương) thuộc vùng đồng bào dân tộc thiếu s và min núi.

03 xã xét công nhận đạt chuẩn NTM kiu mẫu, gồm: xã Ninh An, huyện Hoa Lư và xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn kiểu mầu về lĩnh vực Giáo dục; xã Yên Lâm, huyện Yên Mô kiểu mẫu về lĩnh vực Sản xuất khác gồm: thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, ngành nghề. Trong đó: xã Ninh An và xã Gia Thanh đã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022; xã Yên Lâm đã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021.

Các xã xét công nhận đợt này cơ bản đều có điều kiện thuận lợi để phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, có phong trào xây dựng NTM nổi bật, tuy nhiên bên cạnh đó có một sổ xã còn khó khăn về nguồn lực đầu tư và thanh toán khối lượng thanh toán xây dựng cơ bản như xã Kim Đông; một số xã thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 như Hồi Ninh, Tân Thành, Lạc Vân, Gia Thanh, Gia Trấn, Gia Phú, Gia Vượng, Gia Minh có ảnh hưởng đến tâm lý, phong trào thi đua xây dựng NTM trong nhân dân. Tuv nhiên với sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt của đảng bộ và chính quyền các xã với quyết tâm chính trị cao, cách làm sáng tạo hiệu quả, đã nhận được sự hưởng ứng tham gia mạnh mẽ của nhân dân, đến nay các xã đều vượt qua khó khăn hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Các đại biểu đã thảo luận, góp ý vào các dự thảo Báo cáo tóm tắt kết quả thẩm định các xã đạt chun nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu (đợt 2) năm 2023Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố Báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra của UBND huyện, thành phố và kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn các xã.

anh tin bai

Sau khi xem xét, thảo luận, các thành viên Hội đồng thẩm định tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu xét công nhận 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đợt 2, năm 2023.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Song Tùng, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định của tỉnh chúc mừng, ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà các xã vừa đạt được. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các cấp, các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nhất là tinh thần khởi nghiệp; tiếp tục quan tâm duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí; UBND các huyện, thành phố phải có phương án xử lý nợ đọng xây dựng NTM. Giao cho Văn phòng điều phối hoàn thiện các văn bản, hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận cho 20 xã xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đợt 2, năm 2023.

Kim Duyên
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1